بیننده عکس کیست؟

چون عکس یک وسیله ی ارتباطی است بنابراین باید برای بیننده آن قابل درک باشد در نتیجه عکاس باید همواره خصوصیات بیننده  عکس را مد نظر داشته باشد .

عکاس ناگزیر است به بینندگان عکس که از نظر فرهنگ ودرک وفهم دریک سطح نیستند اهمیت بدهد از این لحاظ می تواند بینندگان عکس هارا به صورت زیرگروه بندی کرد.

عامه مردم

منظوراز عامه مردم خوانندگان مجلات مصور خریداران کتب و تقویم های عکس دار وروی هم رفته کلیه ی کسانی است که صرفا به منظور کسب اطلاعات ویا لذت بردن به تماشای. عکس می پردازند  برداشت عکاس  در عکس هایی که برای عامه ی مردم می گیرد بایستی نمایشی مستند بوده ازلحاظ تصویری در چنان سطحی باشد که هر ادم متوسطی آن را درککند نمونه عکس هایی راکه برای عامه مردم گرفته شده می توان در مجلاتی نظیر  لایف، لوک، هالیدی، پاری ماچ وغبره مشاهده کرد.

بینندگان خبره

منظور از بیننده خبره کسی است که به واسطه ی نوع آموزش  تصحیلات و یا علایق وبه جهت اطلاعاتی که در زمینه عکاسی دارد میتواند عکس را به عنوان یک اثر هنری ببیند.سطح توقعات اینها به مراتب بالاتراز سطح توقعات  عامه مردم است برای اینکه عکسی بتواند جلب نظر این گروه شود باید هم ازنظر محتوا وهم از حیث فرم برجسته باشد .

بینندگان حرفه ای

برای این دسته از بینندگان برداشت عکاس باید درون گرا – تفسیری باشد وعکاس می تواند تمام ذوق واستعداد خودرا آزادانه وبه طور کامل به کار گیرد.بینندگان حرفه ای کسانی هستند که عکس برای آنها صرفا جنبه یک گزارش بصری دارد درنتیجه خصوصیات عکس های این گروه  وضوح وروشنی آنها است از این گونه عکس ها در نشریات ویژه امور فنی – تجاری – آموزشی -کا تا لوگ ها و جز آن استفاده می شود.

بینندگان عکس های تبلیغاتی

واما بینندگان عکس های تبلیغاتی . عکس هایی که برای این گروه گرفته می شود باید بتواند عصاره وچکیده ی کیفیتی غیر قابل لمس راضمن یک عکس به نمایش گذارد .در تهیه این عکس ها هر چند اغلب اوقات آزادی عمل عکاس محدود می شود  با این همه شاید بتوان گفت انجام موفقیت آمیز سفارشات تبلیغاتی نیازمند حد اکثر اصالت  وخلاقیت است.

تهیه :  علی نصوری